تحلیل اجتماعی اعتراضات در سپتامبر 1401

دکتر امیرحسین زمریدیان*; اعتراضات شهریور 1401 که تا فروردین ماه ادامه داشت، اگرچه برای بسیاری از دست اندرکاران حوزه علوم اجتماعی و سیاسی قابل پیش بینی بود، اما از جهات مختلف باعث تعجب ناظران بر روندهای اجتماعی جامعه ایران نیز شد. این مقاله سعی دارد با استفاده از نظریه های هویت اجتماعی و داده های موجود، تحلیل آماری مختصری از دلایل بروز این اعتراضات گسترده ارائه دهد.

1) بحث نظری

جنبش ها و انقلاب های اجتماعی-اقتصادی بسته به جامعه دلایل و زمینه های متعدد و متفاوتی دارند و اندیشمندان مهمی نیز از جمله کارل مارکس، کرین برنتون، چالمرز جانسون و چارلز تیلی سعی در تبیین دلایل این پدیده داشته اند.

به نازر نگرانده، اما تدیرین کے کے کے کے کے کے بییین بیین ایران ویک کے کے کے 401 را کے کے کے کے کے کے کے کے رابرت گرے است.

نظریه رابرت گر یکی از نظریه های روانشناسی اجتماعی تبیین کننده انقلاب هاست که احساس محرومیت نسبی از جامعه را دلیل اصلی شکل گیری هرج و مرج می داند و از این حیث شباهت اساسی با نظریه دیویس دارد اما فراتر از آن. در نظریه دیویس، وی تنها به جنبه های اقتصادی محرومیت نسبی پرداخت.رابرت گر معتقد است که محرومیت در ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز موجب نارضایتی و ناآرامی اجتماعی می شود.

برتری نظریه دیگری، اما در مقایسه با دیویس، این است که دیویس با این توضیح که احساس محرومیت نسبی زمانی شکل می‌گیرد که دوره‌های پیشرفت اقتصادی با دوره‌هایی از رکود همراه باشد و مردم همچنان به دنبال دستاوردهای رفاهی بیشتر باشند. انتظارات آنها را برآورده نکنید، نباشید. اما در نظریه رابرت گر، شکاف بین انتظارات و دستاوردها لزوماً به دنبال دوره‌های شکوفایی نیست، بلکه احساس محرومیت می‌تواند شامل محرومیت نسبی رو به پایین (انتظارات ثابت، اما کاهش دستاوردها)، محرومیت نسبی بعد از اهداف و آرزوها (دستاوردهای ثابت، اما). افزایش انتظارات). بنابراین باید بررسی کرد که آیا جامعه ایران در سال 401 از نظر ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه ای محروم به حساب می آید؟

2) اسمادی ازشاخسهای درکینیت ایران

برای بررسی میزان محرومیت در ایران 401 و تطبیق با شرایط به وجود آمده با نظریه رابرت، تنها روش ممکن و موجود بررسی شاخص های اقتصادی و سیاسی طایفه است. به گفته رابرت گر، محققان می توانند از هر شاخصی که شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه را مستند می کند، استفاده کنند. بنابراین در این مقاله به شاخص‌های پیشنهادی خود و ترکیب این دو شاخص وضعیت قابل اعتماد مسکن می‌پردازیم. بر اساس آخرین آمار، شاخص های اصلی اقتصادی و سیاسی جوانان در زیر شرح داده شده است.

تجزیه و تحلیل جامعه اعتراضات

تحلیل جامعه

همانطور که می بینید تمامی شاخص های اقتصادی و سیاسی تحلیل شده حکایت از وضعیت بحرانی جامعه ایران دارد که البته با رشد مداوم اقتصادی در مرز صفر یا منفی در چند سال گذشته این امر کاملا قابل پیش بینی بود. نکته دیگر اینکه بسیاری از این شاخص ها فقط نمونه هستند و به احتمال زیاد هر شاخص اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دیگری که بررسی می شود نتایج فوق را تایید می کند، در حالی که برخی از اطلاعات اصلی آماری به دلایل مختلف دیگر منتشر نمی شود یا در دسترس نیستند.

با این حال، به نظر می رسد هنوز یک سوال بی پاسخ مانده است. با تایید این موضوع، کل جامعه با مشکلات اقتصادی و سیاسی بزرگی مواجه است، اما چگونه این واقعیت های آماری به احساس محرومیت نسبی تبدیل شده است. همانطور که رابرت گر در نظریه خود می گوید، بسیاری از جوامع در دوره های مختلف با فقر و محرومیت شدید و مشکلات اساسی مواجه بوده اند، اما در آنها آشوب و انقلاب رخ نداده است، در واقع علت هرج و مرج محرومیت آماری نیست. احساس محرومیت با وضعیت جایگزین شده است.

در ایران، اگرچه محرومیت به شدت افزایش یافته است، اما در دهه 60 و اوایل دهه 70، جامعه از نظر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی محروم بود و وجود نداشت.

۳) از محرومیت آماری تا احساس محرومیت نسبی غیر قابل تحمل

بر اساس نظریه «اما»، مقایسه با شرایط، جایگزین احساس محرومیت نسبی می‌شود، یعنی وقتی مردم واقعیت‌های زندگی امروز خود را با شرایطی که بالقوه می‌توانستند مقایسه کنند، احساس محرومیت نسبی شکل می‌گیرد. و اگر این احساس محرومیت نسبتاً شدید باشد، منتظر افزایش هرج و مرج از آن باشیم. به نظر می رسد برخی از عواملی که باعث شکل گیری این احساس در جامعه ایرانی به ویژه جوانان شده است، شامل موارد زیر است.

۳-۱) محرومیت اقتصادی در ایران نسبت به سایر کشورها

یکی از عواملی که در ایجاد احساس محرومیت نسبی در جامعه تأثیر بسزایی داشته است، مقایسه شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران با سایر کشورهای جهان و کشورهای همسایه است. بازنشر تعدادی عکس مقایسه ای که نشان از بایر بودن کویر دبی در دهه 1950 داشت، در حالی که امروزه به یک شهر ابری مدرن تبدیل شده است، رشد اقتصادی کره جنوبی و ترکیه و عقب ماندگی ایران و همچنین گزارش های تصویری مبنی بر قیمت تمام شده خودروی جدید کاهش یافته است دوم اینکه مقایسه قیمت خودرو در امارات با قیمت خودرو در ایران را می توان بخشی از دانش دانست که جامعه در مقایسه با آن خود را به شدت محروم می داند. با بدتر شدن شرایط اقتصادی در ایران، این مقایسه ها بیشتر شده و حتی فیلم های مقایسه قیمت مرغ یا یک بسته گوشت در سوپرمارکت های سایر نقاط جهان با مواد غذایی در ایران نیز پربیننده بود.

جالب است که این مقایسه‌های بصری تأثیر عمیق‌تر و ماندگارتری نسبت به اعداد و ارقام بر ذهن مخاطب می‌گذارد.

۳-۲) احساس محرومیت نسبت به قبل از انقلاب

این مقایسه ذهنی عمدتاً از سمت تلویزیون های خارج از ایران بود که علیرغم ناکامی رسانه های رسمی جمهوری اسلامی، مخاطبان را به خود جلب کرده بود و تصاویر آرشیوی با کیفیت قبل از انقلاب را به طور گسترده و مستمر به نمایش می گذاشت. همین امر باعث شد که جوان مخاطب پس از انقلاب 57 شرایط امروز را با آن زمان مقایسه کند و حس محرومیت را در او ایجاد کند.

۳-۳) احساس محرومیت مردم نسبت به مسئولان

مقایسه دیگری که منجر به ایجاد و رشد احساس محرومیت نسبی و البته فراتر از آن احساس تبعیض گسترده در جامعه ایران می شود، مقایسه شرایط زندگی مردم عادی با زندگی مسئولان است. یا فرزندانشان یکی از اولین مقاماتی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفت، محمودرضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی ایران بود که نامش در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مطرح شد.

4) عوامل کاملاً مؤثر هستند

گذشته از احساس محرومیت نسبی شدید در جامعه ایران، عوامل کاملاً دیگری نیز وجود دارد که باعث شکل‌گیری و گسترش اعتراض‌ها و همچنین کاهش توانایی حکومت در کنترل و مقابله با آن‌ها شده است. البته فهرست این عوامل می‌تواند بسیار گسترده‌تر باشد، اما به نظر نگارنده، برخی از مهمترین دلایل را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:

۴-۱) مرگ هاشمی رفسنجانی و بسته شدن دریچه اصلاحات

یکی از دلایل اصلی این است که احساس محرومیت نسبی در شرایط فعلی به اعتراض و آشوب تبدیل شده است که هدف اصلی نظام است.

تجربه سال های گذشته نشان می دهد که هر بار که ظرفیت اعتراض مردم به جایی می رسید که آنها را در تقابل با نظام واقعی قرار می داد، هاشمی رفسنجانی این توانایی را داشت که از ظرفیت نهادهای انتخاباتی برای ایجاد این باور در جامعه استفاده کند. فرصت در دسترس خواهد بود.

4-2) بحران های زیست محیطی و احساس از دست دادن فرصت های دائمی زمین

موضوع دیگری که احساسات جامعه را تحت تاثیر قرار داده و باعث ورود آنها به عرصه عمل شده است این است که به همین دلیل مسائل زیست محیطی و سرزمینی هر روز بزرگتر و جدی تر شده است.

مسائلی مانند خشک شدن دریاچه ارمنستان در حالی که در تصاویر ماهواره ای دریاچه هایی با آب و هوای مشابه در ارمنستان و ترکیه تازه و تمیز باقی می مانند. فرونشست زمین در اصفهان و سایر شهرهای بزرگ ایران که موجودیت این شهرها را به خطر انداخته است، آلودگی هوای مداوم در اکثر شهرها، خشکسالی گسترده و کمبود آب که حل نشده باقی مانده است و عدم توانایی سازه در استفاده از نفت معمولی و ذخایر گاز در حالی است که کشورهای همسایه به استخراج گسترده این ذخایر مشغول هستند و همه اینها باعث شده مردم احساس کنند در صورت باقی ماندن شرایط فعلی فرصت ها برای همیشه از دست می رود و ایران به زمین سوخته ای تبدیل می شود که حتی نمی شود. حداقل توانایی زندگی را دارند.

۴-۳) حذف ارز اولویت و تبدیل محرومیت نسبی به محرومیت مطلق

علاوه بر مواردی که قبلا ذکر شد، اتفاق بسیار مهم دیگری نیز وجود دارد که چندان به آن پرداخته نشده است. تخصیص ارز 4200 تومانی به دانه های روغنی، مصالح سقفی و دارویی باعث می شود علیرغم کاهش شدید درآمد، متوسط ​​دستمزدها، طبقه متوسط ​​یا صاحبان مشاغل کوچک بتوانند قدرت خرید خود را حداقل در زمینه کالاهای مصرفی حفظ کنند. او وارد طبقه پایین جامعه شد که با حداقل دستمزد زندگی می کردند تا تا حدودی ایمن باشد.

با حذف این یارانه و افزایش چند برابری قیمت شیر، مرغ، روغن، دارو و برنج که سبد غذایی واقعی طبقه متوسط ​​جامعه را تشکیل می دهد، این قشر در عمل نیز در مرز درماندگی در تامین نیازهای ضروری و اولیه خود قرار دارند. و امنیت مالی آن شهدة مخدوش شده است

5) نقش محوری زنان در جامعه مستضعف ترین و باردار تغییر واقعی

واقعیت این است که زنان بسیار بیشتر از مردان از محرومیت های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی رنج برده اند. تحقیقات گسترده در مقیاس جهانی به وضوح نشان داده است که زنان از نظر اقتصادی آسیب پذیرتر از مردان هستند و در زمان بحران های اقتصادی، بیشترین فشار و آسیب به زنان وارد می شود.

*دکتر جامعه شناسی

Morgan Bullock

هاردکور الکل ماون. علاقه مند شدید به اینترنت دوست داشتنی توییتر متعصب. دردسر ساز.

تماس با ما