تفال به حافيز 19 مرداد مه 1401

فرارو- فال از آثار ادبی، از باورهای کهن، این مرز و بوم است. در گذشته ساکنان این خاک به نویسندگانی روی می‌آوردند که فکر می‌کردند حق دارند از این کلمه بهره ببرند. اما در گذر زمان تنها یاد حافظ در فرهنگ عامه باقی مانده است

از کشتن من نترس

سود و سرمایه را هدر ندهید و عشق نکنید

افراد دردناک می توانند بدون سم بهبود پیدا کنند

کوست آن کوم ختا بهد هان تا نکنی

رنگ ما را کے توان برد به یک کشم کشم

شرایط منصفانه نیست، بنابراین آن را درمان نکنید

देधे मा चू भह योमिद तो डिरास्ट चरा

در رودخانه شنا نکنید

نقل هر جور ک از خلک کرمت کریمت

کول ساحب غریران است تو انها نکنی

بر تو کر جلو کند شید م ی زهید

از خدا جز می‌ و ماشوق تمنا نکنی

حافظ سجده به ابروی کو مهرابش بر

که دعایی ز سر صدق جز آن جا نکنی

توضیح فرهنگ لغت: مدارا: به زمو وال نرمی كردان / محابا: به زمو وال فرو علی كردان محابه محابه مصدر باب مفاعله، در زبان فارسی به معنای مراقبت و نگاه و ترس نیز می باشد.

تفصير يرفاني:‌

ای کسی که وقتی معشوق را می کشی به دلت رحم نمی کند! و همه چیز – سرمایه و بهره – از بین می رود و هیچ نظارتی به دل راه نمی یابد. Maxod о о z эn шеор эn истка, rang in gruskan drgah dragah ارائه، با نازار эnaytiyaz о fani migedura. با جسم، سالکانی که به امید رسیدن به آن پیوند دارند، می توانند به اهداف رویاهای خود دست یابند.

تفسیر شعر:

اگر می خواهید شادی دنیای ناپایدار را جایگزین آرامش و شادی دنیای دیگر کنید، اشتباه کرده اید. زیرا هرکس رضایت خود را به خانه صلح سرایت دهد، ضرری به او وارد می شود که قابل جبران نیست.

Damion Young

تحلیلگر. متخصص تلویزیون به طرز خشمگینی فروتن. علاقه مندان به فرهنگ پاپ طرفدار معمولی توییتر

تماس با ما