رتبه حسن یزدانی در کشتی شگفت انگیز است

فدراسیون جهانی کشتی رده بندی برترین های کشتی آزاد جهان در سال 2022 را اعلام کرد که در بین کشتی گیران ایرانی رحمان عموزاد و کامران قاسم پور به ترتیب در اوزان 65 و 92 کیلوگرم مقام اول را به خود اختصاص دادند و محمد نخودی در وزن 92 کیلوگرم مقام سوم را به خود اختصاص داد. 79 کیلوگرم و یونس امامی، حسن یزدانی و امیرحسین زارع نیز با اوزان 74، 86 و 125 کیلوگرم در مکان چهارم قرار گرفتند.

فدراسیون جهانی کشتی به وزنه برداران اول تا سوم به ترتیب 5000، 3000 و 2000 دلار پرداخت می کند.

رده بندی بهترین کشتی گیران جهان در سال 2022 به شرح زیر است:

وزن 57 کیلوگرم: 1- توماس گیلمن (آمریکا) 2- زلیمخان آباکاروف (آلبانی) 3- زنابازار زنده‌نبود (مغولستان) 4- داریان کروز (پورتوریکو)

وزن 61 کیلوگرم: 1- ری هیگوچی (ژاپن) 2- آرسن هاروتونیان (ارمنستان) 3- سلیمان آتلی (ترکیه) 4- نارانخو نارمانداخ (مغولستان) 5- رضا عطری (ایران)

وزن 65 کیلوگرم: 1- رحمان عموزاد (ایران) 2- باجرانگ (هند) 3- اسماعیل موسوکایف (مجارستان) 4- سباستین ریورا (پورت ریکو)

وزن 70 کیلوگرم: 1- زورابی یاکوبیشویلی (گرجستان) 2- آرنازار آکمتالیف (قرقیزستان) 3- تایشی ناریکونی (ژاپن) 4- زین رادرفورد (آمریکا)

وزن 74 کیلوگرم: 1- تاجمازار سالکازانوف (اسلواکی) 2- کایل دیک (آمریکا) 3- سونر دمیرتاش (ترکیه) 4- یونس امامی (ایران)

وزن 79 کیلوگرم: 1- جردن باروز (آمریکا) 2- ارسلان بوداژاپوف (قرقیزستان) 3- محمد ناخودی (ایران) 4- واسیل میاخایلوف (اوکراین)

وزن 86 کیلوگرم: 1- بوریس ماکویف (اسلواکی) 2- عظمت دولتبکوف (قزاقستان) 3- دیوید تیلور (آمریکا) 4- حسن یزدانی (ایران)

وزن 92 کیلوگرم: 1- کامران قاسم پور (ایران) 2- میریانی میسورادزه (گرجستان) 3- عثمان نورماگومدوف (آذربایجان) 4- جی دین کاکس (آمریکا)

وزن 97 کیلوگرم: 1- کایل اسنایدر (آمریکا) 2- باتیرباک تساکولوف (اسلواکی) 3- ماگومدخان ماگومدوف (آذربایجان) 4-گیوی ماتچاراشویلی (گرجستان) 5- محمدحسین محمدیان (ایران)

وزن 125 کیلوگرم: 1- طا‌ها اقغل (ترکیه) 2- گنو پاتریاشویلی (گرجستان) 3- خاگواگرل منختور (مغولستان) 4- امیرحسین زارع (ایران)

Drake Beck

کارشناس سفر. خالق دوستانه نویسنده هیپستر دوست. دانش آموز عمومی.

تماس با ما